Version française ici

Aan de Belgische ministers van huisvesting: Nawal Ben Hamou (Brussel), Matthias Diependaele (Vlaanderen), Pierre-Yves Dermagne (Wallonië).

Coronavirus: annuleer de huren en de uithuiszettingen

Al meer dan een miljoen Belgen heeft door de lockdownmaatregelen een lager inkomen. Bovenop dit indrukwekkend cijfer komen de werknemers zonder arbeidsovereenkomst of werknemers die niet werden aangegeven door hun werkgever, wat vaak voorkomt in de horeca, de bouwsector en het huishoudelijk werk. En dan hebben we het nog niet over wie niet werkloos is, maar wiens activiteiten op een lager pitje staan, zoals zelfstandigen, kunstenaars, enzoverder.


De overheid kwam al snel voor de dag met inventieve maatregelen om de bedrijven te steunen die lagere inkomsten hebben. De banken op hun beurt kondigden aan dat ze een geste willen doen voor eigenaars met schulden…. Maar huurders hebben een andere dringende zorg: hun huur betalen.


Duizenden gezinnen zullen heel binnenkort hun huur niet meer kunnen betalen, of ze zullen het beetje geld waarover ze beschikken gebruiken om te voldoen aan hun meest essentiële behoeften. Toch is er geen enkele maatregel voorzien voor de huurders. De vervangingsinkomens – voor zover die er zijn – dienen niet om de huur te betalen. Dit verschil in behandeling tussen eigenaars en huurders is onaanvaardbaar. Huurders zijn oververtegenwoordigd in de categorie van mensen die onder de armoededrempel leven. Er moet nu actie komen om te vermijden dat duizenden gezinnen geconfronteerd worden met onoverkomelijke moeilijkheden ten gevolge van deze lockdownperiode.


Wij vragen vooreerst een verbod op uithuiszettingen gedurende minstens 12 maanden. Financiële problemen verdwijnen niet zomaar op het einde van de isolatiemaatregelen. Sowieso worden jaarlijks verschillende duizenden gezinnen geconfronteerd met een procedure van uithuiszetting omdat ze hun huur niet kunnen betalen. Deze uitzettingen zijn traumatiserend en jagen gezinnen de straat op. Wij kunnen niet aanvaarden dat dakloosheid en slechte huisvesting nog verergeren door de lockdown, niet nu, en niet binnen een jaar.


Tegelijkertijd eisen wij een solidariteitsmaatregel door de verschuldigde huren te annuleren tijdens de hele lockdownperiode.
Ook al denken de cynische vertegenwoordigers van de eigenaars er anders over, wanneer meer dan een miljoen mensen te maken hebben met dalende inkomsten, dan kan je moeilijk over een “normale” situatie spreken en moet er hoogdringend een aanpassing komen. De steun van de overheid (en dus van iedereen van ons) aan de bedrijven via uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid moet niet dienen om het inkomstenniveau van de eigenaars op peil te houden in een periode waarin aan elk van ons gevraagd wordt om een steentje bij te dragen!


Er dringen zich ook maatregelen op om de eigenaars ervan te weerhouden om te raken aan de huurwaarborg of om bewijzen te eisen van gedaalde inkomsten (loonfiches of verklaring van de werkgever). De maatregel moet op iedereen van toepassing zijn om discriminatie van kwetsbare werknemers of zwartwerkers en inbreuk op de privacy van gezinnen te vermijden. Aan eigenaars wordt ook niet gevraagd hun meest recente loonstrookjes te tonen als bewijs dat ze onze huurgelden echt wel nodig hebben!

Belgisch Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid, Les équipes populaires de Bruxelles, Droit à un toit – Recht op een dak, Union des Locataires Marollienne

Om onze petitie te steunen namens een organisatie/vereniging contacteer ons op info@actionlogementbxl.org

Coronavirus : annulation des loyers et interdiction des expulsions

1,263 signatures = 25% de l’objectif
0
5,000

Partager avec vos amis :

   

Dernières signatures
1,263 Camille T. Sep 20, 2020
1,262 Nathan J. Sep 06, 2020
1,261 Monique L. Août 30, 2020
1,260 Elisa R. Août 28, 2020
1,259 Rachid J. Août 12, 2020
1,258 Michel G. Juil 28, 2020
1,257 Nadia V. Juil 24, 2020
1,256 Véronique M. Juil 24, 2020
1,255 An V. Juil 24, 2020
1,254 Jef L. Juil 05, 2020
1,253 Pierre G. Juil 03, 2020
1,252 Thomas V. Juin 27, 2020
1,251 Ilaria B. Juin 15, 2020
1,250 Félicien U. Juin 14, 2020
1,249 Catherine C. Juin 11, 2020
Partager: